Batterier till leksaker

Batterier till leksaker

acDet finns nästintill oändligt många olika typer av leksaker, däribland batteri- och eldrivna sådana. Skulle en batteridriven leksak gå sönder eller av någon annan anledning behöva åka till soporna, är det viktigt att sortera batterierna som elavfall. Det finns tusentals olika batterier, men man brukar vanligtvis dela upp dem i två olika grupper – engångsbatterier och uppladdningsbara batterier. Till den första kategorin hör batterier som används i bland annat leksaker och fjärrkontroller, medan de uppladdningsbara kan finnas i exempelvis en kamera eller i en mobiltelefon. När den förstnämnda kategorin slutat att fungera återvinns den i de röda holkarna som finns på återvinningsstationerna, medan den sistnämnda varianten ska återvinnas i en miljöstuga eftersom de räknas som elektriskt skrot.

Varför ska man återvinna batterier?

Dels består elavfall (dit hör alltså de använda batterierna till leksakerna) av mängder av giftiga substanser som till stor del faktiskt kan tas tillvara på genom att de återanvänds. På så sätt blir leksaksanvändandet snällare för miljön när man återvinner batterierna, samtidigt som man sparar in på både energi och naturtillgångar. Även fast tekniken ständigt försöker ta hänsyn till miljön, kräver mängder av elektronik farliga ämnen som till exempel kvicksilver, kadmium och bly. Skulle sådana gifter hamna i naturen har det förödande konsekvenser för likväl människor, då ämnena bland annat är cancerframkallande, som för djur, natur och ekosystem.

Varje enskild individ måste ta sitt ansvar

De ämnena som batterierna består av är heller inte oändliga och kommer därför någon gång att ta slut. Därför måste vi hjälpas åt att ta hand om alla småbatterier som slutat att fungera. Det är inte särskilt svårt. Man måste inte ens ta ur batterierna ur leksaken om det inte går och dessutom finns det ofta batteriholkar i grovsoprummet i kvarteret. Det är helt enkelt vår skyldighet att återvinna.

Vad händer med batterierna sedan?

6556Efter att batteriet har återvunnits sorteras de olika materialen bort från varandra i största möjliga mån. Hur stor del av batteriet som kan återanvändas till nya batterier beror helt enkelt på vad för typ av batteri det är. Även de ämnen som inte kan återanvändas till nytt bruk kan ibland förbrännas och på så sätt omvandlas till annan användbar energi istället. Sammanfattningsvis är det alltså otroligt viktigt att återvinna sina använda batterier till leksaker eftersom det annars leder till negativa effekter för allt levande på vår jord. Känns det inte bättre att kunna leka med gott samvete samtidigt som man gör en insats för vår planet? Vi har ju bara en.